اسباب کشی منزل دراصفهان باربری زنده رود

اسباب کشی منزل دراصفهان باربری زنده رود


اسباب کشی منزل در اصفهان | حمل اثاثیه منزل در اصفهان | باربری زنده رود | sfahanbar

عنوان اسباب کشی
دپارتمان اوج شید
نویسنده محمد حیدری
تعداد کلمات 1100 کلمه
مدت زمان مطالعه حدود 11 دقیقه

فهرست مطالب:

4 تا از مهمترین ویژگی های اسباب کشی منزل

درخواست ها و خدمات حمل و نقل ، شبکه ای را تشکیل می دهد

مجموعه خدمات حمل و نقل S شامل کلیه خدمات موجود

فهرست تصاویر:

شکل 1: اسباب کشی منزل در اصفهان

شکل 2: حمل اثاثیه منزل در اصفهان

اکنون توضیحات دقیق تری از عملیات مختلف ارائه می دهیم. هنگامی که محموله در محل مبدا حمل می شود ، می تواند از طریق حمل و نقل اختصاصی به انبار حمل و نقل مستقیم یا مستقیماً به فرودگاه خروج (AoL) منتقل شود. مورد اخیر تنها در صورتی امکان پذیر است که AoL برای ترخیص کالا از گمرک مجهز باشد ، در غیر این صورت محموله باید از انبار حمل و نقل کالا عبور کند. حمل و نقل از محل مبدا به AoL ، م اسباب کشی منزل در اصفهان عمولاً نزدیکترین فرودگاه بین المللی به منطقه مبدا ، مستقیم یا از طریق انبار ، با کامیون یا از طریق سروی باربری زنده رود س اختصاصی یا سرویس گروهی انجام می شود ، جایی که محموله های مختلف در هم ادغام می شوند. به طور خاص ، خدمات گروه بندی کمتر از خدمات بارگیری کامیون (LTL) است که به شما امکان می دهد مقدار مشخصی از فضا را در کامیون به دست آورید که از یک برنامه ثابت بر اساس طرح خدمات خطی پیروی می کند. این خدمات دارای مبدا و مقصد هستند. آنها فقط در موارد sfahanbar ی انتخاب می شوند که مبدا و مقصد با شرایط حمل و نقل مطابقت داشته باشد. به همین دلیل ، خدمات گروه بندی فقط برای حمل و نقل از انبار حمل و نقل بار به AoL قابل استفاده است. در حقیقت ، از آنجا که مکانهای مبدا و زمان در د حمل اثاثیه منزل در اصفهان سترس بودن کم هستند ، ما فرض می کنیم که در مبدأ حمل امکان تجمیع وجود ندارد و بنابراین ما فقط به وانت اختصاصی تکیه می کنیم. در صورت موجود بودن ، خدمات گروهی به نسبت خدمات اختصاصی ترجیح داده می شوند زیرا ارزان تر هستند. در AoL ، محموله در هواپیما بارگیری می شود و به فرودگاه مقصد (AoD) ارسال می شود. از لحاظ تئوری ، هر AoD را می توان در نظر گرفت. هر چند از نظر عملیاتی ، فقط AoD ها در همان کشور

 4 تا از مهمترین ویژگی های اسباب کشی منزل

مقصد محموله ، هم از نظر جغرافیایی (یعنی معمولاً نزدیکترین فرودگاه در کشور مقصد است) و هم دلیل گمرکی (یعنی برای جلوگیری از دو عملیات واردات گمرکی) در نظر گرفته می شود. از آنجا ، یک نماینده خارجی ابتدا گمرک می کند و سپس کالا را به محل نهایی تحویل می دهد. اگر محموله زودتر از ز اسباب کشی منزل در اصفهان مان درخواست شده تحویل داده شود ، می توان مشوق را تشخیص داد ، در غیر این صورت برای تحویل دیرهنگام مجازات اعمال می شود.

شکل 1: اسباب کشی منزل در اصفهان

ATFFSP مشکل تعیین خدمات حمل و نقل در مجموعه S برای ارسال مجموعه ای از محموله ها از مبدا به مقصد در یک افق زمانی معین است. ما زمان را در دوره های زمانی T حمل اثاثیه منزل در اصفهان گسسته فرض می کنیم. ما دوره های زمانی با طول نیم روز را در نظر می گیریم. گزینه های مختلفی برای باربری زنده رود حمل و نقل هر محموله در دسترس است و هدف این است که هزینه کل حمل و نقل را به حداقل برسانید.

درخواست ها و خدمات حمل و نقل ، شبکه ای را تشکیل می دهد

 • ˆ O: مجموعه مبداء بر همه محموله ها k ∈ K
 • ˆ H: مجموعه ای از انبارها.
 • ˆ AL: مجموعه ای از AoL ها.
 • ˆ AD: مجموعه ای از AoD ها.
 • ˆ D: مجموعه مقاصد برای همه مح اسباب کشی منزل در اصفهان موله ها k ∈
 • هر محموله k ∈ K با مجموعه ای از پارامترها همراه است:
 • ˆ ok ∈ O محل مبداء محموله k است.
 • k dk ∈ D محل مقصد محموله k است.
 • ˆ ek اولین زمانی است که محموله k برای وانت sfahanbar آماده ا حمل اثاثیه منزل در اصفهان ست. اساسا ، حمل و نقل k نمی تواند محل مبداء خود را قبل از زمان ek خوب ترک کند.
 • k lk آخرین زمان تحویل در مکان dk طبق درخواست مشتری است.
 • θ− بیان پولی سود واحد است که برای هر واحد زمانی برای تحویل زودهنگام محموله k اعمال می شود.
 • ˆ ک
 • θ+ عبارت پولی مجازات برای هر واحد زمانی است که برای تحویل دیرهنگام محموله اعمال می شود
 • ˆ k ، جایی که – به عنوان ناراحتی زایم اسباب کشی منزل در اصفهان ان دیررس معمولاً بسیار بیشتر از سود حاصل از آن است
 • k θ+>> θ
 • k k
 • باربری زنده رود
 • زایمان زودرس
 • ˆ wk کل وزن محموله k است.
 • به طور مشابه ، محموله ها ، هر سرویس s ∈ S با مجموعه ای از پارامترها همراه است:
 • ˆ os محل شروع سرویس ا حمل اثاثیه منزل در اصفهان ست.
 • s ds محل پایان سرویس است.
 • ˆ es زمان شروع خدمات است.

شکل 2: حمل اثاثیه منزل در اصفهان

ˆ ts زمان انتقال سرویس است ، یعنی زمان مورد اسباب کشی منزل در اصفهان نیاز برای حرکت از os به ds. بنابراین ، سرویس s در زمان es + ts به مقصد می رسد.

مجموعه خدمات حمل و نقل S شامل کلیه خدمات موجود

 • ˆ TRded: خدمات اختصاصی حمل و نق sfahanbar ل کامیون. آنها بیشتر به موارد زیر تقسیم می شوند:
 • TRO − AL: خدمات اختصاصی کامیون از مبدا تا AoL ها. برای هر s ∈ TRO − AL ، os ∈ O و داریم
 • کسر شد
 • ds ∈
 • TRO − H: خدمات اختصاصی کامیون از مبدا تا انبارها. برای هر s ∈ TRO − H ، os ∈ O و داریم
 • کسر شد
 • ds ∈

 

 1. TRH − AL: خدمات اختصاصی کامیون حمل اثاثیه منزل در اصفهان از انبارها به AoL ها. برای هر s ∈ TRH − AL ، os ∈ H و داریم
 2. کسر شد
 3. ds ∈
 4. g TRgr: خدمات گروه بندی کامیون ها از انبارها تا AoL ها. برای هر s ∈ TRgr ، os ∈ H و ds ∈ AL داریم.
 5. ˆ AC: خدمات حمل و نقل شرکت هوایی. برای هر اسباب کشی منزل در اصفهان s ∈ AC ، os ∈ AL و ds ∈ AD داریم.
 6. ˆ FA: خدمات حمل و نقل نمایندگان خارجی در کشورهای مقصد. برای هر s ∈ FA ، ما os ∈ AD و ds ∈ D داریم.
 7. هزینه کل حمل و نقل همه محموله ها از مب حمل اثاثیه منزل در اصفهان دا به مقصد با شرایط زیر تشکیل شده است:

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.