اسباب کشی منزل در اصفهان | کامیون حمل اثاثیه منزل اصفهان | باربری زنده رود | sfahanbar

اسباب کشی منزل در اصفهان | کامیون حمل اثاثیه منزل اصفهان | باربری زنده رود | sfahanbar


اسباب کشی منزل در اصفهان | کامیون حمل اثاثیه منزل اصفهان | باربری زنده رود  | sfahanbar

عنوان مقاله اسباب كشي منزل
دپارتمان اوج شيد
نويسنده زهرا بهرامي
تعداد كلمات 900 كلمه
زمان مطالعه 9 دقيقه

فهرست مطالب

i = . . 4 + N ; ما فرض می کنیم ؟

یا به قطارهای برنامه ریزی نشده اسباب کشی منزل اصفهان؟

اگر در مرحله زمانی t، صف qi برای خروج از قطار برای!

q1(t+1) = q1(t)+[a1(t)-u1(t)]Δt t = 0، . . . , T −1 ؟

فهرست تصاویر

شکل 1 اسباب کشی منزل اصفهان

شکل 2  کامیون حمل اثاثیه منزل

i = . . 4 + N ; ما فرض می کنیم ؟

که وقتی قطاری به? طور اسباب کشی منزل در اصفهان کامل با کانتینرهای C بارگیری می شود، باید پارک داخلی را ترک کند. علاوه بر این، شایان ذکر است که فرض بر این است که واگن های ریلی همیشه در پارک راه آهن داخلی در دسترس هستند. بیایید با u4،i(t)، i = 5، ن کامیون حمل اثاثیه منزل اصفهان شان دهیم. . . ، 4 + N ، بهره وری در زمان t از جرثقیل های ریلی مورد استفاده برای بارگیری کانتینرها در قطارها در مسیر مربوطه (باز هم این بهره وری به صورت کانتینر در ساعت داده می شود).هنگامی که با کانتینر C بارگیری شد، قطاری آماده است. شکل 1 اسباب کشی منزل در اصفهان را نشان می دهد.

که از داخل به پارک ریل اسباب کشی منزل در اصفهان ی خارجی منتقل شود، که از خطوط M تشکیل شده است که توسط صف ها نشان داده شده است.qi (t)، i = 4 + N + 1، . . . , 4 + N + M . برای اجرای این ترانزیت لازم است که مسیر سایدینگ متصل شواین  sfahanbar دو پارک رایگان است (زیرا فرض بر این است که فقط یک مسیر فرعی حیاط راه آهن داخلی را به حیاط راه آهن خ کامیون حمل اثاثیه منزل اصفهان ارجی متصل می کند). علاوه بر این، در مدل در نظر گرفته شده، تحمیل شده است که در بین مسیرهای خارجی، حداقل یکی همیشه آزاد باشد. این در یک زمینه واقعی مهم است تا به عنوان مثال امکان خروج فوری از ترمینال به سمت داخل کشور را فراهم کند.

اسباب کشی منزل در اصفهان | باربری زنده رود | sfahanbar

اسباب کشی منزل در اصفهان | باربری زنده رود | sfahanbar9

شکل 1 اسباب کشی منزل در اصفهان

 یا به قطارهای برنامه ریزی نشده اسباب کشی منزل در اصفهان؟

اجازه ورود به ترمینال را بدهد تا به حرکت کشتی احترام بگذارندخروج قطارها از حیاط داخلی، هدایت شده به پارک خارجی، با استفاده از مجموعه ای از متغیرهای باینری در مسئله بهینه سازی نشان داده شده است. به طور مشخص،متغیر yi,j (t), i = 5, . . . , 4 + N کامیون حمل اثاثیه منزل اصفهان , j = 4 + N + 1, . . . , 4 + N + M , باید برابر با 1 تنظیم شود باربری زنده رود  اگر در مرحله زمانی t یک قطار باشددر صف qi از حیاط داخلی خارج می شود و به صف qj در پارک خارجی هدایت می شود و در غیر این صورت برابر با 0 است. شکل 2  کامیون حمل اثاثیه منزل اصفهان را نشان می دهد.

فرض بر این است که زم اسباب کشی منزل در اصفهان ان لازم برای عبور از مسیر سایدینگ، مضربی τ از زمان نمونه ΔT باشبنابراین، مسیر ریلی خارجی قطاری را دریافت می کند که چند لحظه قبل از حیاط داخلی ت حرکت کرده است.قطار می تواند از پارک راه آهن خارجی حرکت کامیون حمل اثاثیه منزل اصفهان کند که شکاف ریلی مربوطه وجود داشته باشد و این  sfahanbar با مقدار مثبت d(t) نشان داده می شود. علاوه بر این، به منظور مدلسازی صحیح خروج قطار از یک مسیر ریلی خارجی، مجموعه دیگری از متغیرهای دودویی معرفی شده است. به طور خاص،.

کامیون حمل اثاثیه منزل اصفهان | باربری زنده رود | sfahanbar

کامیون حمل اثاثیه منزل اصفهان | باربری زنده رود | sfahanbar

شکل 2  کامیون حمل اثاثیه منزل اصفهان

 اگر در مرحله زمانی t، صف qi برای خروج از قطار برای!

برآوردن تقاضا و 0 در اسباب کشی منزل در اصفهان غیر این صورت در دسترس باشد. البته لازم است تحمیل شود که در هر مرحله زمانی t، تنها یک متغیر zi(t)، i = 4 + N + 1، . . . ، 4 + N + M برابر است با 1. شایان ذکر است که این شرط ضروری است زیرا فرض بر این است که ت کامیون حمل اثاثیه منزل اصفهان نها یک مسیر برق دار وجود دارد که ترمینال را به ترمینال متصل می کند.شبکه ریلی خارجی از این رو، خروج موثر الفقطار از qi، i = 4 + N + 1، . . . , 4 + N + M , سپس زمانی تأیید می شود.

که d(t)zi(t)Δt > 0 باش اسباب کشی منزل در اصفهان د، یعنی d(t)zi(t)Δt = C زیرا فقط قطارهای کامل (با کانتینرهای C) می توانند ترمینال را ترک کنند.پویایی فعالیت های انتقال کلی در ترمینال را می توان با معادلات حفاظتی توصیف کرد که در هر مرحله زمانی t + 1، طول ص کامیون حمل اثاثیه منزل اصفهان ف ها را با توجه به طول آنها در مرحله زمانی قبلی t و تعداد کانتینرهای ورودی و خروجی در آن به روز می کند. فاصله زمانی [t، t + 1)، با طول Δt. گسسته تیمعادلات me که دینامیک سیستم را نشان می دهد به شرح زیر است.

q1(t+1) = q1(t)+[a1(t)-u1(t)]Δt t = 0، . . . , T −1 ؟

(1)q2(t+1) = q2(t)+[u1(t)-u2(t)]Δt t = 0، . باربری زنده رود  . . , T −1 (2)q3(t+1) = q3(t)+[a2(t)-u3(t)]Δt t = 0، . . . , T −1 (3)q4(t + 1) = q4(t) + u2(t) .

+ u3(t) – 4+N u4,i(t) Δtایکسi=5t = 0، . . . , T؟

− 1 (4)4+N+MX +1qi(t + 1) = qi(t) + u.

؟4,i(t)Δt – C yi,j (t)j=4+Ni = 5، . . . ، 4 + N t = 0؟

، . . . , T − 1 (5)qi (t + 1) = qi (t) + C 4 + N yj,i(t – τ) – d(t)zi(t)Δtایکس.

zi(t)، i = 4+N +1، . . . ، 4+N +M، یک؟

متغیر باینری است که مقدار 1 را فرض می کند

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.