باربری زنده رود

باربری زنده رود | اسباب کشی منزل دراصفهان


اسباب کشی منزل دراصفهان | اسباب کشی منزل در اصفهان | باربری زنده رود | sfahanbar

عنوان نکاتی راجب اسباب کشی
نویسنده سید احسان رفیعی
دپارتمان اوج شید
تعداد کلمات 849 کلمه
زمان مطالعه 8 دقیقه

فهرست مطالب :

عوامل زیربنایی لوله کشی در منطقه باسیلیکاتا، جنوب ایتالیا

واژه‌های کلیدی: فرسایش لوله‌کشی تونل; فرسایش خاک؛ بدلند; جنوب ایتالیا

درون لایه خاک فلچر و همکاران، 1954; پارکر و جن، 1967; کراچ

منطقه انتخاب شده برای این مطالعه، دره آگری در منطقه باسیلیکاتا، در جنوب

فهرست تصاویر :

شکل 1:اسباب کشی دراصفهان

شکل 2:اسباب کشی در اصفهان

عوامل زیربنایی لوله کشی در منطقه باسیلیکاتا، جنوب ایتالیا

جمشید فریفته)، رابرت سوترز

اسباب کشی منزل دراصفهان موسسه بین المللی هوافضا SurÍey و علوم زمین (ITC)، صندوق پستی 6، 7500 AA Enschede، هلند دریافت 1 ژانویه 1998; بازبینی شده در 30 ژوئن 1998؛ پذیرفته شده در 4 ژوئیه 1998 اسباب کشی دراصفهان

باربری زنده رودفرسایش لوله‌کشی یک فرآیند گسترده در خاک‌های دریایی پلیو-پلیستوسن . در منطقه باسیلیکاتا در جنوب ایتالیا است. لوله ها اغلب در امتداد شبکه های زهکشی سطحی .در اعماق مختلف با طول تونل متمرکز می شوند. و قطر آن از چند سانتی متر تا چند متر متغیر است. شکل‌گیری و تکامل لوله‌ها در سرزمین‌ها.ی بد را می‌توان از طریق موارد زیر توضیح داد: 1. ویژگی‌های ژئوساختاری خاک رس، 2. خواص اسباب کشی منزل دراصفهان مواد مانند درصد سدیم قابل تعوی.ض بالا، 3.

اسباب کشی منزل دراصفهان شرایط اقلیمی مساعد، و 4. گرادیان هیدرولیکی در طول. مسیر. توسط خندق یا کف دره کنترل می شود که به عنوان یک زهکش محلی عمل می کند. قرار گرفتن د.ر معرض و گسترش اتصالات در سطح .و در سنگ بستر در امتداد شیب عوامل اصلی مورد نیاز برای توسعه لوله ها هستند. عدم وج.ود فرسایش لوله‌ها در شیب‌ها، جایی که یک لایه ضخیم نسبتاً ض.خیم از مواد خاک، درزهای باز را می‌پوشاند، نشان می‌دهد که اگرچه ویژگی‌های مصالح خاص و شرایط آب و هوایی نقش مهمی دارند، اما برای ایجاد فرسایش لوله‌کشی گسترده در منطقه کافی نیستند. . 1999 Elsevier Science B.V. کلیه اسباب کشی منزل دراصفهان حقوق محفوظ است. درشکل1:اسباب کشی دراصفهان مشاهده نمایید .

اسباب کشی منزل دراصفهان

اسباب کشی منزل دراصفهان | باربری زنده رود | sfahanbar

شکل 1:اسباب کشی دراصفهان

واژه‌های کلیدی: فرسایش لوله‌کشی تونل; فرسایش خاک؛ بدلند; جنوب ایتالیا

فرسایش لوله‌ها در محیط‌های نیمه خشک نسبتاً .رایج است پارکر و هیگین.ز، 1990. Gutierrez et al., 1997. ترکیبی از عوامل مختلف برای توسعه لوله ها توسط بسیاری از نویسندگان ضروری در ن.ظر گرفته شده است. .بارندگی با تنوع و شدت زیاد بیشترین نصر آب و هوایی است که Crouch، 1976;  . .با.رندرگت و اونگلی، 1977; جونز، 1981;. برایان .و یایر، 1982; سلبی، 1990. میزان سدیم قابل تبادل بالا پارکر و جن، 1967; ایوانز، .1980، درصد بالایی ا.ز خاک رس مت. اسباب کشی منزل دراصفهان ورم پارکر و جن، 1967. و pH بالا هید، 1971. برخی از خواص مشخصه مواد در م.عرض فرسایش لوله‌ها هستند. گرادیان هیدر.ولیک

درون لایه خاک فلچر و همکاران، 1954; پارکر و جن، 1967; کراچ

، 1976; برایان و یایر، 1982، وقوع یک لایه بس.یار نفوذپذیر که در زیر لایه های نفوذ ناپذیر پارکر و جن، 1967; برایان و یایر، 1982. و یک خروجی برای جریان آب زیرسط.حی فلچر و همکاران، 1954; پارکر و جن، 1967. از جمله عوامل اساسی در ایجاد فرسایش لوله‌ها هستند. با این حال، توجه کمتری به لوله‌های کنترل شده اسباب کشی منزل دراصفهان

اسباب کشی منزل دراصفهان با اتصال تکتونیکی توسعه یافته در بستر رسی در مناطق. .نیمه خشک شده است. هدف از این مطالعه ب.ررسی روند تشکیل لوله و تکامل آن، تعیین عوامل ایجاد کننده، نشان دادن نقش اتصالات تکتونیکی در راه اندازی لوله ها و ایجاد مد.لی برای توصیف توسعه آنها در تشکیل رس در منطقه Basilicata بود. در جنوب ایتالیا این ممکن است به .حفاظت از منطقه از تخریب بیشتر کمک کند .باربری زنده رود

در شکل2:اسباب کشی در اصفهان مشاهده نمایید .

اسباب کشی منزل در اصفهان

اسباب کشی منزل در اصفهان | باربری زنده رود | sfahanbar

شکل 2:اسباب کشی در اصفهان

0169-555Xr99r$ – رجوع کنید به قسمت جلویی 1999 Elsevier Science B.V. کلیه حقوق محفوظ است.

PII: S0169-555X 98.00070-

240 J. Farifteh, R. Soeters rGeomorphology 26 (1999) 239-251

  1. منطقه مورد مطالعه اسباب کشی منزل دراصفهان

منطقه انتخاب شده برای این مطالعه، دره آگری در منطقه باسیلیکاتا، در جنوب

ایتالیا بین 40_15X و 40_.18X شمالی و 16_14X و 16_17X شرقی واقع شده .استطبق گزارش. UNESCOrFAO 1963، منطقه مورد مطالعه متعلق به ن.وع آب و . هوای مزومیترانه ای است که با تابستان های . گر.م خشک. و زمستان های مرطوب مرطوب با توزیع بارندگی دو وجه.ی مشخص می شود. داده های بارش باران. در دو ایستگاه هواشناس.ی ثبت شده است: سنت آرکانجلو در حدود 5 کیلومتری جنوب. و آلیانو در حدود 4 کیلومتری شمال شرقی منطقه مورد مطالعه.

میانگین سالانه 613 و 681 میلی متر را نشان می دهد. اسباب کشی منزل دراصفهان بیشترین میزان بارندگی در بازه زمانی آبان تا د.ی ماه 93 میلی متر رخ می دهد. و حداقل بارندگی در دوره ژوئیه تا آگوست 16 میلی متر. اطلاعات دقیقی در مورد درجه حرارت د.ر منطقه وجود ندارد. داده های دما از استیگلیانو، واقع در. حدود 13 کیلومتری شمال غربی منطقه مورد مطالعه.، میانگین دمای سالانه 13_C را نشان می دهد

میانگین حداکثر 22_ در تیر تا مرداد و میانگین حداقل 3.5_C برای منطقه در دوره نوامبر تا ژانویه.

منطقه مورد مطالعه بخشی از حوضه سنت Arcangelo است، منطقه ای پر از رسو.بات دریایی رودخانه ای و کم عمق است . باربری زنده رودتوالی سنگ‌شنا.سی شامل رس‌ها و گل‌های پرو.دلتای پلیستوسن پایین‌ت.ر است که به‌طور ناسازگاری روی سنگ‌های قدیمی‌تر قرار اسباب کشی منزل دراصفهان گرفته‌اند.

4 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *